Herbestemming is meer en meer een gemene deler die we terugvinden in alle motoren waar onze maatschappij op draait. Het gaat erom dat overal waar we ons begeven, dat alles wat vandaag rondom ons zien en gebruiken, vroeg of laat een nieuwe bestemming krijgt.

Gebouwen, initieel ontworpen voor een welbepaalde functie komen terecht in een andere context, een andere tijdsgeest en worden telkens opnieuw bestemd. Herbestemd zeg maar. Tenminste, dat is mogelijk. Maar ook de stoel waarop u zit. Die verdwijnt straks gewoon van onder uw kont net zoals de jeans die u draagt. Waar gaat u heen? Waar gaat die stoel naartoe? Wat gebeurt er straks met de ruimte waarin u deze tekst leest? En met uw jeans?

Het zijn alledaagse zaken die ons soms wat meer, soms wat minder beroeren. Maar ze gaan ons allemaal aan. En we zijn er ook mee bezig, wij weten dat . . . 

INITIATIEVENKALENDER